2016-09-03 17:27 #0 av: ähnchen

Det finns tre saker som hästar reagerar på: beröring, rörelse och ljud. Genom desensibilisering lär vi hästen att hantera dessa saker vilket höjer deras självförtroende och lär dem att tänka istället för att reagera. Detta ökar säkerheten för både häst och människa och minskar stressnivån hos lättskrämda hästar. I steg 1 har vi jobbat med repet och lärt hästen att acceptera dess rörelse och beröring. I steg 2 lägger vi till ljud genom att använda ett longerspö eller en carrot stick.

Mycket i texten nedan är samma som i steg 1. Principen är samma men det tillkommer ett par förutsättningar. Hästen måste vara ok med steg 1 innan du börjar med steg 2, eftersom steg 2 bygger på steg 1. Det är som med alfabetet. Vi lär inte barnen D, E och F så länge de säger B-C-A. Tekniken och verktyget för steg 2 skiljer sig och har andra utmaningar för oss än repet.

Förutsättningar

Utöver förutsättningarna för steg 1 tillkommer här

Beröring med spö ok – Hästen behöver vara helt ok med beröring av spöet och gärna andra föremål (friendly game). Annars kan uppgiften lätt bli för stor för den.

Desensibilisering steg 1 ok – Hästen behöver vara helt ok med rörelsen och beröringen av repet. Annars kan uppgiften lätt bli för stor för den.

Din position

Ställ dig med en armlängds avstånd bredvid hästens huvud dvs. snett framför bogen, med fötterna pekande mot hästmitten. I den positionen kan hästen varken springa över dig eller sparka dig. Ha slack i linan mellan dig och hästen så att hästen känner att den kan röra sig fritt.

Tekniken

Ta spöet och sväng det så att snöret flyger över hästens rygg och landar mjukt på andra sidan. VIKTIGT: Sväng spöet med energi i början så att det uppstår ett ”whooosh”-ljud. Saktar in rörelsen närmare hästen så att snöret landar mjukt och inte snärtar till hästen.

När snöret har landat börjar du genast dra det tillbaka över ryggen. Dra inte för fort eller hårt så att snöret inte ”river” i hästen. Så fort snöret lämnar hästen ökar du farten så att ett nytt ”whooosh”-ljud uppstår samt att snöret smäller i backen. Då börjar du genast med nästa sväng över hästen. Eftersom du ska hålla koll på hästens reaktioner är det bäst att öva rörelsen utan häst tills den sitter. Annars finns det stor risk att du missar signaler från hästen eller att din timing blir fel.

Gör om rörelsen i en flytande, lugn och rytmisk rörelse tills hästen visar ett första tecken på avslappning. Det kan se olika ut beroende på hur hästen reagerade i första hand, se nedan. Så fort hästen visar tecken på avslappning slutar du omedelbart med rörelsen, även om snöret då ligger över hästryggen. 

Klappa hästen, gärna med själva spöskaftet om snöret ligger över hästens rygg, låt den fundera en stund och gör om övningen. 

Intensifiera ALDRIG genom att snabba på eller svänga hårdare. Ge hästen den tid den behöver.

Några rörliga bilder.

Hästens vanligaste reaktioner

Ingen reaktion

Hästen står avslappnad, öronen visar att den är med och ok med rörelsen och beröringen. Sluta svänga spöet efter ett par tre gånger, klappa hästen och gör om övningen på andra sidan.

Muskelryckning

Hästen står avslappnad, öronen visar att den är med men det rycker till i en muskel som om den vill få bort en fluga varje gång snöret landar på den. Fortsätt med rörelsen tills ryckningen upphör för första gången. Sluta då svänga spöet, klappa hästen och låt den vara en stund så att den kan tänka igenom det som just hänt. Börja om efter en stund. När hästen inte uppvisar någon muskelryckning vid första gången kan du gå över till andra sidan.

Hästen höjer huvudet, spänner sig

Fortsätt i den lugna takten tills första lilla tecknet på avslappning kommer – huvudet sänks en aning, hästen blinkar. Sluta då svänga spöet, vänd dig bort en aning från hästen och låt den vara en stund så att den kan tänka igenom det som just hänt. Börja om efter en stund. När hästen förblir avslappnad vid första gången kan du gå över till andra sidan.

Hästen flyr mentalt

Hästen stirrar på en punkt långt bort som bara hästen kan se och ansiktsuttrycket är spänt. Istället för att fly fysiskt flyr hästen mentalt. Den blockerar ut det som händer och hoppas att det går över snart. Fortsätt med rörelsen tills du får ett öra riktat mot dig eller hästens blick. Sluta då omedelbart och låt hästen vara och tänka igenom situationen en stund. Börja sedan om från början. Är hästen duktig på att blockera ut kan det hjälpa ibland att be den gå fram ett par steg och sedan ta upp rörelsen igen. Då bryter man blockeringen och ”hämtar tillbaka” hästen. Ger man upp förstärker man istället beteendet.

Hästen går undan eller backar

Följ med hästen utan att hindra den från att gå undan. Håll samma avstånd och position och fortsätt i den lugna takten tills hästen stannar. Stanna då upp i rörelsen, vänd dig bort en aning från hästen och låt den vara en stund så att den kan tänka igenom det som just hänt. Börja om efter en stund. När hästen inte längre går undan letar du istället efter första tecknet för avslappning, se ovan.

Hästen springer iväg

Det är svårt att hänga med en springande häst, hålla samma avstånd och samtidigt svänga spöet. Slacket kommer genast försvinna ur repet. För att kunna följa med hästen styr du hästens rörelser genom att kort föra handen, som du håller i hästen med, mellan dig och hästen så att hästens framdel kommer in och den behöver fortsätta i sidled runt dig, lite som när du ber den att trampa under med bakfötterna. Så fort den rör sig sidvärts ger du eftergift i repet men fortsätter hela tiden att svänga spöet. Vill hästen springa framåt igen gör du om samma manöver. Bromsa aldrig hästen utan styr bara vart rörelserna får ta vägen.

Det kräver lite övning att få till dessa två oberoende rörelser. Det kan vara bra att öva med en kompis som agerar häst för att öva in detta innan man börjar med sin häst. Så fort hästen stannar av sig själv slutar du genast svänga spöet, vänder bort dig en aning och låter hästen tänka igenom saken. Börja om efter en stund. När hästen inte längre går undan letar du efter första tecknet för avslappning, se ovan.

När det funkar bra över ryggen kan man fortsätta runt frambenen, bakbenen, över halsen – kort över hela hästen. Håll dig alltid till en och samma del tills den är bra innan du går vidare. Detta för att säkerställa att hästen lär sig och stärks istället för att bli översvämmad av jobbiga signaler och till slut stänger av.

När ska man avsluta övningen?

I de allra flesta fall tar det mer än ett träningstillfälle tills hästen är ok vid första svängen. Du kan sluta efter vilken eftergift som helst. Även om det precis gick sämre än när ni började så var sista reaktionen bättre än det hästen gjorde innan, varför den fick eftergift. Leta inte efter den perfekta reaktionen utan fokusera på framsteg. Både din och din hästs energi är begränsade. Märker du att din eller hästens bränsle tar slut avsluta då vid nästa steg åt rätt håll. Hästen behöver tid att smälta informationen och begripa konceptet. Det behöver även du om du gör detta för första gången. Gör snarare kortare pass oftare istället för få och långa, då blir informationsmängden bättre hanterbar för er.