2017-07-18 21:03 #0 av: ähnchen

"Horsemanship is the art of mastering our own movements, thoughts, emotions and behaviour. Not the horses." [Mark Rashid]

(Horsemanship är konsten att bemästra våra egna rörelser, tankar, känslor och beteenden. Inte hästens.)