2016-10-13 17:29 #0 av: ähnchen

Att hästen inte följer den riktning vi bett den att ta beror i regel på att den följer sina egna intressen, vilket är lika med att den tappar fokus. Denna enkla övning är till för att hämta tillbaka hästen mentalt till här och nu och vara uppmärksam.

Övningen går ut på att styra, men bara om hästen avviker från kursen. Innan dess har hästen fått gå vart den vill på långa tyglar och där den ville vara mest fick den jobba lite tills den velade att gå någon annanstans.

I höger/vänster-övningen, fortfarande på lång tygel, ber man hästen att gå framåt mot en punkt längre bort. Om den avviker från kursen styr man åt motsatt håll och släpper tygeln igen. Avviker hästen på nytt styr man åter åt motsatt håll och släpper igen, osv. Att hästen avviker från kursen beror på att den vill vara på ett visst ställe – eller för att den INTE vill vara på ett visst ställe. Den är då mentalt inte i balans för att kunna vara här och nu. När man styr lägger man tryck på hästen samtidigt som det kräver dess uppmärksamhet och när man släpper tygeln får hästen vara ifred igen. Hästen kommer allt eftersom att lära sig att den får vara ifred så länge den håller kursen, och vänta på nästa signal.

Röd linje visar var hästen styrs, blå linje där hästen får vara ifred. Punkterna anger vart hästen borde ha fortsatt.

Viktigt är att inte genast styra så fort hästen avviker bara en aning. För att visa empati följer man med några steg, sedan styr man om och så släpper man. Principen är: Först går du med dem (empati), sedan går de med dig (styra) och sedan går ni tillsammans (släppa och åka med så länge det går åt rätt håll).

Viktigt är också att vara observant och förstå varför hästen byter kurs. Vill den vara på ett visst ställe kan man gå över till att jobba med Destination Addiction. Vill den INTE vara på ett visst ställe kan man göra en variant på denna övning.

Ett exempel: Det läskiga hörnet. När en häst genar ett hörn är det vanligt att man bestämt styr hästen dit och ligger på extra mycket med innerskänkeln för att trycka över hästen. Då gör man det redan läskiga hörnet till en ännu sämre plats med en massa tryck. Alternativet är att från en punkt längre bort be hästen att gå mot det hörnet. Viker den av följer man med en bit (”Först går du med dem”) för att sedan driva på lite och styra tillbaka (”sedan går de med dig”). När hästen går mot hörnet igen släpper man tygeln och slutar driva (”sedan går ni tillsammans”).

Röd linje visar var hästen drivs framåt och styrs, blå linje där hästen får vara ifred

Viktigt här är att inte släppa när hästen pekar rakt mot hörnet utan den behöver svänga förbi en aning. Den ska inte känna sig tvingad att gå in i hörnet utan får en utväg förbi. Utan utväg kan hästen bli stressad och det gör hörnet återigen jobbigt. Dessutom kan det komma större reaktioner och det är just det vi inte vill. Hästen får undvika hörnet (dvs. göra fel) hur många gånger som helst men varje gång den gör fel blir det lite jobbigare (driva på) än att göra rätt (släpp). Har man vänd tillbaka mot hörnet och hästen stannar är det bara att låta den vila. Efter en stund kan man be den att gå igen.

Har man utrett DA och/eller de läskiga platserna kan man återgå till vanliga höger/vänster-övningen. Det kanske inte blir långa raka sträckor redan första gången. Ge hästen tid att lära sig. Och så hann ni kanske utreda en massa annat och har bättre förutsättningar inför nästan gång. :)