2016-04-12 12:40 #0 av: ähnchen

I all kommunikation finns en som sänder information och en som tar emot den, och framför allt TOLKAR den. I hästsammanhang tolkar vi information från t.ex. tränare. Sedan sänder vi informationen vidare till våra hästar som tolkar den ur sitt perspektiv. Hästens reaktioner ger oss feedback på hur bra vi lyckas förmedla vad vi vill, så det är lika viktigt att vi lär oss att tolka hästens svar. Ha det i åtanke när du väljer tränare och metod.

För ett fungerande samarbete är det viktigt att vi verkligen förstår tränarens information och metoden, inte bara HUR vi ska göra utan också VARFÖR, och att vi lär oss tolka hästens svar för att upptäcka misstag i tid och inte göra om dem. Varje gång vi är med våra hästar lär vi dem något. Det är vårt ansvar att se till att det är något bra.

Hästar kommunicerar mest genom kroppsspråk och är mycket medvetna om vårt kroppsspråk - hela tiden, inte bara under träningspasset. Vi människor är inte alls lika medvetna om alla signaler vi sänder med kroppen då vi fokuserar på ord och röst som främsta kommunikationsmedel. Hästar ser tydligt när vi är spända oavsett hur mycket vi försöker dölja det genom att prata vänligt och klappa hästen. För dem signalerar vi fortfarande fara vilket ökar deras larmberedskap.

Det förekommer sällan missförstånd mellan hästar eftersom deras kommunikation är rak och tydlig. De ljuger inte för varandra utan menar det de ”säger”. Inte heller försöker de omskriva något med finare ord. Och de är inte långsinta. Uppstår en situation löser de den där och då 

sedan går de vidare som om ingenting har hänt. 

Därför går det ofta ganska fort att en ny individ hittar sin plats i flocken.

När vi väljer tränare ska vi känna att vi får ut något av träningen. Ju mer vi förstår desto bättre kommer våra sändningar till hästen bli. En ful liten teckning:

                                                                                                                                          På vilket sätt du lär dig bäst påverkar hur mycket du lär dig under en träning. Tycker du om logik eller går du hellre på känsla? Behöver du text, rörliga bilder eller göra det själv för att verkligen förstå? Några av er har inte ens orkat läsa hela vägen hit. Skämtar En bra tränare anpassar hur hen sänder information till individen för att nå fram. Ofta hjälper exempel från vardagslivet att förtydliga en situation, känsla eller reaktion. Välj metod och tränare efter era förutsättningar och behov. Några frågor du kan ställa dig:

   Är det intressant att lyssna på tränaren eller tappar du snabbt bort dig?
   Har du aha-upplevelser under träningen?
   Får du veta när du har gjort något bra?
   Vågar du fråga efter eller tom ifrågasätta?
   Får du bra svar och förklaringar på dina frågor?
   Känner du dig liten eller väl omhändertagen?

Ju tryggare du känner dig under träningen och kan slappna av desto mer kommer du att förstå och kunna ta med dig ny kunskap. Samma sak gäller förresten för din häst. Glad

Eftersom även hästar är individer behöver vi anpassa sändningen till respektive häst. Behöver din häst stora gester för att fatta eller helst små fingervisningar för att inte tappa konceptet? Behöver den klura länge på små bitar av information eller är den kvick, men kanske slarvig? Eller vill den inte vara med alls och behöver motivation? Ju bättre du kan tolka hästens svar och reaktioner desto bättre kan du anpassa metoden samt förutse och hantera situationer.

Till slut
Alla gör vi misstag. Det är nästan omöjligt att inte göra fel när vi lär oss något nytt, även om vi har förstått. Hästar är bra på att visa oss att de inte förstår. Ta en paus, ett steg tillbaka, fundera på hur du gjorde, vad hästen gjorde, eller ännu bättre: filma er så kan du se allt i detalj hur många gånger som helst. Gå igenom instruktionen igen (läs, kolla film, bolla med tränaren mm), så kommer du hitta vad du borde ändra för att det ska bli rätt. Ha överseende med er båda och ta varje misstag som ett tillfälle att fördjupa kunskapen och lära dig mer om just din häst.